Hur länge ska man stanna hemma?

0
27

Att stanna hemma när man är sjuk har under de senare åren blivit allt viktigare. Sedan år 2020 har det verkligen pågått en kampanj där vikten av att stanna hemma har belysts. Men hur länge ska man stanna hemma när man har varit sjuk? Det kan ibland vara svårt att själv avgöra och då kan det vara skönt att ha rekommendationer att luta sig mot.

Hur länge du ska stanna hemma beror på vilken sjukdom du har haft:

  • Hur länge ska man stanna hemma vid förkylning?
    I dessa tider rekommenderas att man vid förkylning ska anta att det är Covid-19. Om du har testat positivt ska du vara hemma i minst fem dygn. 
  • Hur länge ska man stanna hemma vid magsjuka?
    Du ska var hemma i ett dygn räknat från sista diarrén eller kräkningen. 
  • Hur länge ska man stanna hemma vid influensa?
    Influensa är mycket smittsamt, så stanna gärna hemma en dag längre än du känner att du behöver. Om du har feber ska du absolut vara hemma.

Hur länge ska barn vara hemma?

På många skolor och förskolor finns speciella regler gällande sjukdom och hur länge man ska vara hemma. Man brukar få dessa regler i form av broschyrer eller informationsblad vid inskolning eller skolstart. Det är viktigt att reglerna följs eftersom barn smittar varandra väldigt lätt.

Om man skickar sitt sjuka barn till skola eller förskola är det inte bara en tråkig och jobbig dag för barnet, det kan även innebära att både personal och andra barn blir sjuka. Det är därför viktigt att man håller både sig själv och sina barn hemma vid sjukdom.