Home Blog Page 2

Hur länge klarar man sig utan mat och vatten?

0

Har du någonsin undrat hur länge man kan klara sig utan mat och vatten? Och hur länge klarar man sig utan mat innan man svimmar?  Låt oss ta reda på hur länge man kan överleva utan vatten och mat.

Hur länge kan man klara sig utan vatten och mat?

Det är mycket svårt att uppskatta hur länge någon kan leva utan mat och dryck. Det är viktigt att inse att varje situation är annorlunda, att många faktorer spelar in och att alla reagerar olika.

Vätskeintaget har den största effekten på den omedelbara överlevnaden. Våra kroppar brukar ha flera veckors reservenergi från matförråden, men brist på vätska orsakar problem med njurfunktionen inom några dagar. När någon inte längre tar in någon vätska så kan denna person leva så lite som några dagar.

Forskare tror att en person kan leva i upp till tre veckor utan mat så länge han eller hon har vatten att dricka. Utan både vatten och mat kan en person inte överleva i mer än fyra dagar. Kroppen hittar ofta alternativa sätt att generera energi under svält och förlänga livet. I avsaknad av vatten genomgår kroppen dock flera förändringar och allvarlig uttorkning, och njurarna kan stänga av.

Tidsskalan för överlevnad i avsaknad av mat är fortfarande tveksam. Bortsett från att det inte finns några övertygande vetenskapliga bevis kan forskare aldrig avsiktligt svälta studiedeltagare för att undersöka tidsramen för död på grund av svält. Varje individ är unik, och personliga egenskaper som kroppsvikt, genetik och komorbiditeter spelar en roll.

Hur länge klarar man sig utan vatten och mat?

Vanligtvis kan en person som sagt bara överleva i tre dagar utan vatten, men detta kan ändras beroende på personens kroppsbehov. Ingen kan leva mer än fem till sex dagar utan vatten.

Människokroppen genomgår följande förändringar vid uttorkning:

 • Hjärnskador
 • Mörkfärgad urin
 • Hunger
 • Huvudvärk
 • Långsam död

Hur många dör i Sverige varje år – de sju vanligaste dödsorsakerna

0

När covid-pandemin bröt ut började det plötsligt pratas mycket om döden. Det var framför allt den kvantitativa inställningen till livets slut som fick sitt uppsving. Dödssiffrorna uppdaterades i media varje dag och det hölls presskonferenser som bara handlade om dödstalen. 

Man kan tycka att det är en morbid sysselsättning men det är ju faktiskt en viktig fråga. Hur många dör i Sverige varje år? Och vad dör människor av i Sverige?

Hur många som dör beror främst på hur många äldre personer det finns i befolkningen. År 2021 dog det 91 958 människor i Sverige. Det är en fullt normal siffra, till skillnad från år 2020. Då dog det hela 98 124 människor.

Hur många dör i trafiken varje år i Sverige?

Vad orsakar då att människor dör i Sverige? Hur många dör i cancer i Sverige varje år och hur många dör i trafikolyckor?

Det är Statistiska Centralbyrån som räknar hur många som föds och dör i Sverige varje år. En annan myndighet som håller koll på siffror är Socialstyrelsen. De vet exakt vad folk i Sverige dör av. De sju vanligaste dödsorsakerna är samma för kvinnor som för män, även om de hamnar på något olika plats i listorna. De sju vanligaste dödsorsakerna i Sverige år 2021 var:

 1. Hjärt- och kärlsjukdomar
 2. Cancer (tumörer)
 3. Lungsjukdom
 4. Sjukdom i nervsystemet
 5. Psykiska sjukdomar
 6. Covid-19
 7. Yttre orsaker

Trafikolyckor är medräknat i den luddiga kategorin “Yttre orsaker” men de är långt ifrån den största dödsorsaken. Jämfört med andra länder är det ytterst få som dör i trafiken varje år i Sverige. År 2021 dog 192 människor i trafiken, vilket är det lägsta antalet någonsin.

Hur länge ska man stanna hemma?

0

Att stanna hemma när man är sjuk har under de senare åren blivit allt viktigare. Sedan år 2020 har det verkligen pågått en kampanj där vikten av att stanna hemma har belysts. Men hur länge ska man stanna hemma när man har varit sjuk? Det kan ibland vara svårt att själv avgöra och då kan det vara skönt att ha rekommendationer att luta sig mot.

Hur länge du ska stanna hemma beror på vilken sjukdom du har haft:

 • Hur länge ska man stanna hemma vid förkylning?
  I dessa tider rekommenderas att man vid förkylning ska anta att det är Covid-19. Om du har testat positivt ska du vara hemma i minst fem dygn. 
 • Hur länge ska man stanna hemma vid magsjuka?
  Du ska var hemma i ett dygn räknat från sista diarrén eller kräkningen. 
 • Hur länge ska man stanna hemma vid influensa?
  Influensa är mycket smittsamt, så stanna gärna hemma en dag längre än du känner att du behöver. Om du har feber ska du absolut vara hemma.

Hur länge ska barn vara hemma?

På många skolor och förskolor finns speciella regler gällande sjukdom och hur länge man ska vara hemma. Man brukar få dessa regler i form av broschyrer eller informationsblad vid inskolning eller skolstart. Det är viktigt att reglerna följs eftersom barn smittar varandra väldigt lätt.

Om man skickar sitt sjuka barn till skola eller förskola är det inte bara en tråkig och jobbig dag för barnet, det kan även innebära att både personal och andra barn blir sjuka. Det är därför viktigt att man håller både sig själv och sina barn hemma vid sjukdom.

Hur många får man åka i en EPA?

0

Får man sitta 3 i en EPA? Eller 4, 5 eller 7 stycken? Ja, kanske.

För en A- eller EPA-traktor så finns det en högsta tillåten lastvikt som inte får överskridas. Det är inte heller tillåtet att ha ett baksäte i en A-traktor eller EPA. Annars finns det faktiskt inte någon regel som besvarar frågan “Hur många får man åka i en EPA?”.

Enligt Trafikförordningen så får man inte ha så många passagerare att det kan uppstå fara. Inte heller placera passagerare så att det kan bli farligt. Det är alltså relativt godtyckligt och lite upp till den polis som eventuellt stoppar epan att avgöra.

Straff för att åka för många i en A-traktor

Finns det då rättsliga påföljder om denne polis skulle anse att det är för många passagerare i EPA:n eller A-traktorn?

Nej, inte baserat enbart på att man är för många men däremot om det, enligt ovan, medför att det kan uppstå fara. Det är dock inte fråga om fängelsestraff utan snarare dagsböter. Och då för föraren av fordonet, inte passagerarna.

Måste man ha bälte i EPA?

Även här är det förarens ansvar att se till att hen själv och passagerarna använder bälten för att förebygga fara. Om bälten finns. Det finns dock inget straff om man inte använder bälte.

Det är dock inte alltid ens poliser har koll på den här regeln. Det finns till och med exempel på när en tonåring fått böter av polisen för att inte ha använt bilbälte i en A-traktor. En bot som sen den granskande åklagaren begärde skulle upphävas. Så här gäller det att hålla koll på sina egna rättigheter och stå på sig om man väljer att åka utan bälte.

Örtstedts yrke i Hjalmar Gullberg ensamstående bildad herre

0

Författaren Hjalmar Gullberg skrev 1935 ett diktverk som kom att bli vida berömt och som det dessutom refereras till än idag. Huvudpersonen Örtstedt upplever i en dröm att han får ett paket. Det här paketet är från filosofen Kant och på paketet finns ett budskap som handlar om vishet. Budskapet är något som mannen bär med sig i livet och även grubblar över.

Örtstedts yrke i Hjalmar Gullberg ensamstående bildad herre

Handlingen kretsar kring en man som ser hur människor i hans omgivning lever ansvarslöst men ändå lyckas i livet, i motsats till honom själv. Örtstedts yrke i Hjalmar Gullberg ensamstående bildad herre är adjunkt.